MIone Süt Sağım Robotu Test Birincisi

Farm Test, Danimarka Araştırma Bürosu tarafından Hollanda ve Belçika’da yapılan bağımsız süt sağım robotu karşılaştırma araştırmasıdır. MIone dahil olmak üzere satışa sunulan beş ana otomatik süt sağım robotu aşağıdaki alanlarda test edildi:

  • Başlık takma süresi
  • Box’da kalma süresi
  • Elektrik ve su tüketim miktarları
  • Süt kalitesi

Başlık takma süresi

MIone, tüm sağım süreci (başlık takma, temizleme, ön sağım, masaj, ve sağım) için her bir memeye sadece bir kere başlığı takar, öte yandan diğer sistemlerin hepsi en az iki defa her bir meme için başlığı takması gerekir.

Bu teknoloji farkı sayesinde yapılan süt sağım robotu karşılaştırma çalışması sonucunda MIone 30,4 saniyelik ortalama başlık takma süresine ulaşmıştır.

Bu süre teste katılan sağım robotu markalarının ortalamasından %20 daha hızlıdır.

 

 

 

 

Box’da kalma süresi

Aşağıdaki grafik, sağılan bir kg süt için ineğin box’da kaldığı ortalama süreyi gösterir. 28.2 saniye ile MIone teste katılan sağım robotları arasında en hızlısıdır.

Elektrik ve su tüketim miktarı

MIone MultiBox konseptinin, diğer sağım robotlarıyla karşılaştırıldığında daha düşük enerji ve su tükettiği kanıtlandı.

Yapılan bağımsız test sonuçları; MIone’nın inek başı yıllık 165 kWh ya da 1000 kg süt üretimi için 13.36 kWh elektrik tükettiğini raporladı.

MIone’nın su tüketim miktarı ise inek başı yıllık 1.93 m3 veya 1000 kg süt üretimi için 112.2 litredir.

 

 

 

Süt kalitesi

Hollanda’da tüm robot kullanan çiftliklerin somatik hücre sayısı ortalamasından daha düşük olan 38.000 cells/ml somatik hücre sayısı ülkedeki MIone kullanan çiftliklerde ölçüldü.

Ayrıca; ülkedeki sağım robotu kullanan kullanıcılarda ölçülen ortalama 0.6 oranındaki serbest yağ asitleri, MIone kullanıcılarında çok daha düşük değer olan 0.38 ölçüldü.

Genel Sonuç

Yapılan bağımsız araştırmada, MIone otomatik sağım robotunun en kaliteli sütü, en az işletme maliyetiyle en hızlı sağdığı kanıtlandı.

 

MIone hakkında daha fazla bilgi için